Thông báo số 111/2022 v/v điều chỉnh đơn giá vị trí ưu tiên của TVC đăng ký bởi khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình, mua gói quảng cáo trong chương trình Biệt đội siêu nhân nhí

Cập nhật 10:05 | 12/05/2022
Thông báo số 111/2022 v/v điều chỉnh đơn giá vị trí ưu tiên của TVC đăng ký bởi khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình, mua gói quảng cáo trong chương trình Biệt đội siêu nhân nhí