ĐỐI SOÁT QUẢNG CÁO

1.Khách hàng gửi công văn yêu cầu kiểm tra lại quảng cáo của mình trên các kênh sóng của Đài THVN từ VTV1 đến VTV6.

2.Đội ngũ kỹ thuật của TVAd sẽ cắt lát mã giờ khách hàng yêu cầu, ghi đĩa DVD.

3.Gửi Trả kết quả đối soát cho khách hàng theo địa chỉ hoặc nhận trực tiếp tại Phòng Tổ chức Hành chính của TVAd.

Người liên hệ: Nguyễn Thế Lai
Số điện thoại:  0981830139