Bảng giá

Cập nhật ngày: 26/02/2020 9:00:11 SA
Các thông báo giá*
Thông báo số 95/2020 v/v đơn giá quảng cáo chương trình Con nhà người ta 202029/07/2020 Thông báo số 94/2020 v/v điều chỉnh tăng đơn giá quảng cáo mã giở C8.1427/07/2020 Thông báo số 93/2020 v/v điều chỉnh nội dung các mã giờ C15.1, C16.1, C15.2, C16.224/07/2020 Thông báo số 92/2020 v/v điều chỉnh tăng đơn giá quảng cáo mã giờ C3.1220/07/2020 Thông báo số 91/2020 v/v đơn giá quảng cáo chương trình Giai điệu Tổ quốc17/07/2020 Thông báo số 90/2020 v/v đơn giá quảng cáo chương trình VTV Awards 202017/07/2020 Thông báo số 89/2020 v/v bổ sung đơn giá quảng cáo chương trình Nào cùng phong cách 202010/07/2020 Thông báo số 88/2020 v/v đơn giá quảng cáo Giải bóng đã nữ Cup Quốc gia 202010/07/2020 Thông báo số 87/2020 giảm đơn giá quảng cáo mã giờ C15.2, C16.210/07/2020 Thông báo số 86/2020 v/v điều chỉnh tăng đơn giá quảng cáo mã giờ C15.1, C16.110/07/2020 Thống báo số 85/2020 v/v đơn giá quảng cáo chương trình 100 giây rực rỡ 202003/07/2020 Thông báo số 84/2020 v/v điều chỉnh giảm đơn giá quảng cáo mã giờ D7.303/07/2020 Thông báo số 83/2020 v/v đơn giá quảng cáo chương trình Chân ái03/07/2020 Thông báo số 82/2020 v/v điều chỉnh nội dung mã giờ D3 và bổ sung đơn giá quảng cáo chương trình Vui khỏe có ích30/06/2020 Thông báo số 81/2020 v/v điều chỉnh nội dung mã giờ C4.1, C4.2 và bổ sung đơn giá quảng cáo chương trình Không thỏa hiệp 202030/06/2020 Thông báo số 80/2020 v/v điều chỉnh giảm đơn giá quảng cáo mã giờ C3.830/06/2020 Thông báo số 79/2020 v/v điều chỉnh giảm đơn giá quảng cáo mã giở C2.425/06/2020 Thông báo số 78/2020 v/v đơn giá quảng cáo chương trình Ông hoàng nhạc Rap25/06/2020 Thông báo số 77/2020 v/v điều chỉnh giảm đơn giá quảng cáo mã giờ B7.518/06/2020 Thông báo số 76/2020 v/v bổ sung đơn giá quảng cáo chương trình Một phút và cả cuộc đời15/06/2020 Thông báo số 75/2020 v/v đơn giá quảng cáo chương trình Chị em chúng mình10/06/2020 Thông báo số 74/2020 v/v điều chỉnh thời gian phát sóng, đơn giá quảng cáo mã giờ A3.925/05/2020 Thông báo số 73/2020 v/v điều chỉnh thời gian phát sóng, nội dung mã giờ A6 và A6.122/05/2020 Thông báo số 72/2020 v/v điều chỉnh giảm đơn giá quảng cáo mã giờ C1, C221/05/2020 Thông báo số 71/2020 v/v điều chỉnh thời gian phát sóng mã giờ C3.808/05/2020 Thông báo số 70/2020 v/v điều chỉnh nội dung mã giờ C1507/05/2020 Thông báo số 69/2020 v/v bổ sung đơn giá quảng cáo Chương trình lẻ trực tiếp/ ghi hình phát sóng07/05/2020 Thông báo số 67/2020 v/v đơn giá quảng cáo phim sitcom Khát vọng mặt trời30/04/2020 Thông báo số 66/2020 v/v đơn giá quảng cáo chương trình Người một nhà30/04/2020 Thông báo số 65/2020 v/v đơn giá quảng cáo chương trình Hành lý tình yêu23/04/2020