Bảng giá

Cập nhật ngày: 18/10/2021 12:00:00 SA
Các thông báo giá*
Thông báo số 147/2021 v/v bổ sung đơn giá quảng cáo Panel 05 giây cho khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình và đơn giá vị trí ưu tiên của TVC...trong chương trình Giá trị thương hiệu Việt26/10/2021 Thông báo số 146/2021 v/v bổ sung đơn giá quảng cáo chương trình Giá trị thương hiệu Việt26/10/2021 Thông báo số 143/2021 v/v bổ sung đơn giá quảng cáo Panel 05 giây cho khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình và đơn giá vị trí ưu tiên của TVC...22/10/2021 Thông báo số 142/2021 v/v đơn giá quảng cáo chương trình Đấu trường siêu Việt22/10/2021 Thông báo số 145/2021 v/v bổ sung đơn giá vị trí ưu tiên của TVC đăng ký bởi khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình, mua gói quảng cáo trong chương trình Tiêu điểm kinh tế22/10/2021 Thông báo số 144/2021 v/v bổ sung đơn giá quảng cáo chương trình Tiêu điểm kinh tế22/10/2021 Thông báo số 141/2021 v/v tỷ lệ giảm giá tại 02 trận đấu của đội tuyển Việt Nam thuộc Vòng loại U23 Châu Á 202222/10/2021 Thông báo số 140/2021 v/v đơn giá quảng cáo 02 trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại Vòng loại U23 Châu Á 202222/10/2021 Thông báo số 139/2021 v/v điều chỉnh nội dung và đơn giá quảng cáo mã giờ C12.221/10/2021 Thông báo số 138/2021 v/v bổ sung đơn giá quảng cáo chương trình Chung kết Đường lên đỉnh Olympia20/10/2021 Thông báo số 137/2021 v/v bổ sung đơn giá vị trí ưu tiên của TVC đăng ký bởi khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình, mua gói quảng cáo trong chương trình Làng vui và chương trình Hôm nay ăn gì20/10/2021 Thông báo số 136/2021 v/v bổ sung đơn giá quảng cáo chương trình Làng vui và chương trình Hôm nay ăn gì20/10/2021 Thông báo số 1922/TB-TVAd v/v Biểu giá quảng cáo hệ thống mạng xã hội của VTV Giải trí18/10/2021 Thông báo số 135/2021 v/v điều chỉnh thời gian phát sóng chương trình Thần tượng đối thần tượng14/10/2021 Thông báo số 134/2021 v/v điều chỉnh giảm đơn giá quảng cáo mã giờ D8.614/10/2021 Thông báo số 133/2021 v/v bổ sung đơn giá quảng cáo Panel 05 giây cho khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình và đơn giá vị trí ưu tiên của TVC...trong chương trình Lạ lắm à nha - mùa 213/10/2021 Thông báo số 132/2021 v/v đơn giá quảng cáo chương trình Lạ lắm à nhà - mùa 213/10/2021 Thông báo số 131/2021 v/v bổ sung đơn giá quảng cáo Panel 05 giây cho khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình và đơn giá vị trí ưu tiên của TVC... 06/10/2021 Thông báo số 130/201 v/v đơn giá quảng cáo chương trình 6 Ô cửa bí ẩn06/10/2021 Thông báo số 1844/TVAd-KDHTSX v/v gửi danh sách các format đề xuất trong khung tối kênh VTV3 năm 202202/10/2021 Thông báo số 129/2021 v/v bổ sung đơn giá quảng cáo Panel 05 giây cho khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình và đơn giá vị trí ưu tiên của TVC 30/09/2021 Thông báo số 128/2021 v/v đơn giá quảng cáo chương trình Sắc màu thời gian30/09/2021 Thông báo số 127/2021 v/v đơn giá vị trí ưu tiên của TVC đăng ký bởi khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình, mua gói quảng cáo trong mã giờ/ chương trình28/09/2021 Thông báo số 126/2021 v/v điều chỉnh giảm đơn giá quảng cáo TVC mã giờ C8.14 và điều chỉnh giảm đơn giá quảng cáo Panel 05 giây cho khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình Người một nhà28/09/2021 Thông báo số 1795/TVAd-KDHTSX v/v hợp tác ngắn hạn khung 12h00 Thứ 7 trên kênh VTV324/09/2021 Thông báo số 125/2021 v/v điều chỉnh nội dung mã giờ C12.324/09/2021 Thông báo số 1777/TVAd-KDHTSX v/v hợp tác ngắn hạn khung 20h30 Thứ 4 trên VTV323/09/2021 Thông báo số 124/2021 v/v điều chỉnh giảm đơn giá quảng cáo mã giờ C9.422/09/2021 Thông báo số 1754/TVAd-KDHTSX v/v hợp tác khung 12h00 Chủ nhật trên kênh VTV320/09/2021 Thông báo số 123/2021 v/v điều chỉnh giảm đơn giá quảng cáo mã giờ C6.1017/09/2021