Bảng giá

Cập nhật ngày: 31/08/2022 12:00:00 SA
Các thông báo giá*
Thông báo số 221/2022 v/v điều chỉnh đơn giá Panel 05 giây cho khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình và đơn giá vị trí ưu tiên của TVC...trong chương trình Gương mặt thân quen 202203/10/2022 Thông báo số 220/2022 v/v điều chỉnh đơn giá quảng cáo chương trình Gương mặt thân quen 202203/10/2022 Thông báo số 219/2022 v/v điều chỉnh đơn giá Panel 05 giây cho khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình và đơn giá vị trí ưu tiên của TVC...trong chương trình Sàn chiến giọng hát 202203/10/2022 Thông báo số 218/2022 v/v điều chỉnh đơn giá quảng cáo chương trình Sàn chiến giọng hát 202203/10/2022 Thông báo số 217/2022 v/v điều chỉnh đơn giá Panel 05 giây cho khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình và đơn giá vị trí ưu tiên của TVC...trong chương trình Đấu trường siêu Việt30/09/2022 Thông báo số 216/2022 v/v điều chỉnh đơn giá quảng cáo chương trình Đấu trường siêu Việt30/09/2022 Thông báo số 215/2020 v/v điều chỉnh đơn giá Panel 05 giây cho khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình và đơn giá vị trí ưu tiên của TVC...trong chương trình Bài hát hay nhất28/09/2022 Thông báo số 214/2022 v/v điều chỉnh đơn giá quảng cáo chương trình Bài hát hay nhất28/09/2022 Thông báo số 213/2020 v/v điều chỉnh đơn giá Panel 05 giây cho khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình và đơn giá vị trí ưu tiên của TVC...trong chương trình Trò chơi trời cho28/09/2022 Thông báo số 212/2020 v/v điều chỉnh đơn giá quảng cáo chương trình Trò chơi trời cho28/09/2022 Thông báo số 211/2020 v/v điều chỉnh đơn giá Panel 05 giây cho khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình và đơn giá vị trí ưu tiên của TVC...trong chương trình Đối đầu đỉnh cao28/09/2022 Thông báo số 210/2020 v/v điều chỉnh đơn giá quảng cáo chương trình Đối đầu đỉnh cao28/09/2022 Thông báo số 209/2022 v/v bổ sung đơn giá Panel 05 giây cho khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình và đơn giá vị trí ưu tiên của TVC...trong chương trình Hành lý tình yêu 202227/09/2022 Thông báo số 208/2022 v/v đơn giá quảng cáo chương trình Hành lý tình yêu 202227/09/2022 Thông báo số 207/2022 v/v điều chỉnh đơn giá Panel 05 giây cho khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình và đơn giá vị trí ưu tiên của TVC...trong chương trình Ông bố hoàn hảo 202227/09/2022 Thông báo số 206/2022 v/v điều chỉnh đơn giá quảng cáo chương trình Ông bố hoàn hảo 202227/09/2022 Thông báo số 205/2022 v/v điều chỉnh đơn giá Panel 05 giây cho khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình và đơn giá vị trí ưu tiên của TVC...trong chương trình Vượt thành chiến 202223/09/2022 Thông báo số 204/2022 v/v điều chỉnh đơn giá quảng cáo chương trình Vượt thành chiến 202223/09/2022 Thông báo số 203/2022 v/v bổ sung đơn giá Panel 05 giây cho khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình và điều chỉnh đơn giá vị trí ưu tiên của TVC...trong chương trình Vua tiếng Việt 202222/09/2022 Thông báo số 202/2022 v/v điều chỉnh đơn giá quảng cáo chương trình Vua tiếng Việt 202222/09/2022 Thông báo số 201/2022 v/v tỷ lệ giảm giá trong các trận đấu bóng đá giao hữu Quốc tế của Đội tuyển Quốc gia Việt Nam16/09/2022 Thông báo số 200/2022 v/v đơn giá quảng cáo các trận đấu bóng đá giao hữu Quốc tế của Đội tuyển Quốc gia Việt Nam16/09/2022 Thông báo số 199/2022 v/v tỷ lệ giảm giá trong các trận đấu thuộc Vòng loại U20 Châu Á 202314/09/2022 Thông báo số 198/2022 v/v đơn giá quảng cáo các trận đấu thuộc Vòng loại U20 Châu Á 202314/09/2022 Thông báo số 197/2022 v/v đơn giá quảng cáo chương trình Chung kết Đường lên đỉnh Olympia14/09/2022 Thông báo số 196/2022 v/v bổ sung đơn giá Panel 05 giây cho khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình và đơn giá vị trí ưu tiên của TVC...trong chương trình Gương mặt thân quen 202214/09/2022 Thông báo số 195/2022 v/v đơn giá quảng cáo chương trình Gương mặt thân quen 202214/09/2022 Thông báo số 194/2022 v/v bổ sung đơn giá Panel 05 giây cho khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình và đơn giá vị trí ưu tiên của TVC...trong chương trình Bài hát hay nhất 202208/09/2022 Thông báo số 193/2022 v/v đơn giá quảng cáo chương trình Bài hát hay nhất 202208/09/2022 Thông báo số 192/2022 v/v bổ sung đơn giá Panel 05 giây cho khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình và đơn giá vị trí ưu tiên của TVC...trong chương trình Sàn chiến giọng hát 202205/09/2022