Thông báo số 112/2023 v/v điều chỉnh thời gian phát sóng mã giờ A3.11 và bổ sung đơn giá quảng cáo chương trình Vì bệnh nhân ung thư

Cập nhật 10:37 | 23/05/2023
Thông báo số 112/2023 v/v điều chỉnh thời gian phát sóng mã giờ A3.11 và bổ sung đơn giá quảng cáo chương trình Vì bệnh nhân ung thư