Thông báo số 152/2021 v/v bổ sung đơn giá quảng cáo chương trình VTV Travel - Du lịch cùng VTV trên kênh VTV3 và hủy mã giờ B6.23

Cập nhật 09:55 | 08/11/2021
Thông báo số 152/2021 v/v bổ sung đơn giá quảng cáo chương trình VTV Travel - Du lịch cùng VTV trên kênh VTV3 và hủy mã giờ B6.23