Thông báo số 62/2021 v/v điều chỉnh đơn giá quảng cáo, thời gian phát sóng và nội dung các mã giờ quảng cáo trên kênh VTV3

Cập nhật 00:00 | 13/04/2021
Thông báo số 62/2021 v/v điều chỉnh đơn giá quảng cáo, thời gian phát sóng và nội dung các mã giờ quảng cáo trên kênh VTV3