Thông báo số 63/2024 v/v đơn giá quảng cáo chương trình THTT Kỷ niểm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn

Cập nhật 10:03 | 07/05/2024
Thông báo số 63/2024 v/v đơn giá quảng cáo chương trình THTT Kỷ niểm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn