Thông báo số 76/2021 v/v tỷ lệ giảm giá trong 03 trận bóng đá thuộc vòng loại thứ 2 World Cup 2022 của đội tuyển Việt Nam

Cập nhật 17:03 | 26/05/2021
Thông báo số 76/2021 v/v tỷ lệ giảm giá trong 03 trận bóng đá thuộc vòng loại thứ 2 World Cup 2022 của đội tuyển Việt Nam