Thông báo số 2500/TVAd-KDBQ v/v điều kiện bản quyền phim hợp tác liên kết sản xuất, phát sóng vào khoảng 19h00 VTV2 (cả tuần)

Cập nhật 15:57 | 29/12/2021