VĂN BẢN PHÁP LÝ
Tiêu đề Mô tả Tập tin Ngày ban hành
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ Truyền hình Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ Truyền hình Download 01/07/2020
Thông báo nhận file chuẩn HD Thông báo nhận file chuẩn HD Download 26/07/2018
Thông báo đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật mẫu QC Về việc đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật mẫu QC Download 15/04/2017