Khung 2022 kênh VTV1,2,3,4,6,8,9 (ban hành)

Cập nhật 14:50 | 27/12/2021
Khung 2022 trên kênh VTV1,2,3,4,6,8,9 (ban hành): Chi tiết

    Căn cứ khung phát sóng do Đài Truyền hình Việt nam ban hành, các thông báo giá quảng cáo, các quy định hiện hành, các khách hàng có nhu cầu quảng cáo, hợp tác liên kết đặt hàng sản xuất chương trình, phim… với Đài tham khảo, nghiên cứu các khung giờ và chủ động gửi phương án hợp tác cho TVAd.

    Liên hệ: Điện thoại: 043.8.318.098 - 043.8.310.207