* Thông báo số 1605/TVAd-KDQC về việc thông báo nhận file chuẩn HD Download
* Thông báo số 769/TB-TVAd về việc tiếp nhận mẫu quảng cáo sử dụng khuôn hình 16:9 Download
* Quy định về Duyệt chương trình/mẫu quảng cáo tại TVAd Download 
* Thông báo về việc Quy chuẩn mẫu panel quảng cáo Download
* Thông báo về việc Quy chuẩn thiết kế pop up trong bảng chữ giới thiệu chương trình Download
Phiếu đề nghị duyệt chương trình/mẫu quảng cáo Download