Những thành tựu nổi bật năm 2019

Cập nhật 14:26 | 11/11/2019
  • Năm 2019 đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, cờ thi đua Đài THVN