GIỚI THIỆU TVAd
Hiển thị theo
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ Truyền hình

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ Truyền hình

Cập nhật 00:00 | 01/07/2020
Hội nghị khách hàng VTV 2019: Kết nối giá trị ngày mới

Hội nghị khách hàng VTV 2019: Kết nối giá trị ngày mới

Cập nhật 38:09 | 20/11/2019
Những thành tựu nổi bật năm 2019

Năm 2019 đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, cờ thi đua Đài THVN

Cập nhật 26:14 | 11/11/2019
Những thành tựu nổi bật năm 2018

Năm 2018 đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, cờ thi đua Đài THVN

Cập nhật 22:14 | 11/11/2019
Thông báo nhận file chuẩn HD

Thông báo nhận file chuẩn HD

Cập nhật 53:10 | 26/07/2018
Thông báo đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật mẫu QC

Về việc đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật mẫu QC

Cập nhật 24:10 | 15/04/2017
Lựa chọn cuối cùng

Lựa chọn cuối cùng

Cập nhật 15:14 | 17/08/2016
Vẻ đẹp TVAd

Nhằm khuyến khích hoạt động phong trào tập thể cũng như tạo không khí vui tươi, môi trường làm việc văn minh

Cập nhật 47:14 | 02/08/2016