Những thành tựu nổi bật năm 2018

Cập nhật 14:22 | 11/11/2019
  • Năm 2018 đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, cờ thi đua Đài THVN