Hội nghị khách hàng VTV 2017

Cập nhật 10:35 | 20/10/2017
HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG
CLIENT CONFERENTCE
VTV 2017

TVAd - VTV tri ân đến khách hàng đã
đồng hành 21 năm cùng phát triển
 
We would like to show our extensive appreciation
to the clients who have bên supporting us
over  21 year journey of development

Vào ngày: 25/11/2017, Tại: FLC Quy Nhơn
Time: 25/11/2017, Venue: FLC Quy Nhon
Rất hân hạnh được đón tiếp quý khách!
We are honoured to welcome you!