SỰ KIỆN THƯỜNG NIÊN
Hội nghị khách hàng VTV 2017
Telefilm 2017 / Từ ngày 8 - 10/6/2017 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn - SECC
Hội nghị khách hàng VTV 2016 – Kết nối Giá trị và Niềm tin
Highlight Telefilm 2016
Bài phát biểu khai mạc Telefilm 2016 của ông Trần Bình Minh TGĐ Đài THVN / Telefilm 2016 diễn ra từ ngày 13-15/07/2016
Sôi động và ấn tượng lễ khai mạc Telefilm 2016 / Telefilm 2016 diễn ra từ ngày 13-15/7/2016
Họp báo giới thiệu triển lãm quốc tế phim và công nghệ truyền hình – Telefilm 2016 / Telefilm 2016 diễn ra từ ngày 13-15/07/2016
Telefilm 2016: Hai cuộc hội thảo đáng chú ý
Telefilm 2016: Cơ hội giao lưu diễn viên phim Zippo, Mù tạt và Em
Lễ gặp mặt khách hàng
Telefilm 2016