Thông báo số 39/2023 v/v bổ sung đơn giá quảng cáo Panel 05 giây cho khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình và đơn giá vị trí ưu tiên của TVC...trong chương trình Lạ lắm à nha - mùa 3

Cập nhật 07:54 | 16/01/2023
Thông báo số 39/2023 v/v bổ sung đơn giá quảng cáo Panel 05 giây cho khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình và đơn giá vị trí ưu tiên của TVC...trong chương trình Lạ lắm à nha - mùa 3