Bảng giá

Cập nhật ngày: 31/08/2022 12:00:00 SA
Các thông báo giá*
Thông báo số 251/2022 v/v bổ sung đơn giá Panel 05 giây cho khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình và đơn giá vị trí ưu tiên của TVC...chương trình Ai cũng có thể 202225/11/2022 Thông báo số 250/2022 v/v đơng giá quảng cáo chương trình Ai cũng có thể 202225/11/2022 Thông báo số 249/2022 v/v bổ sung đơn giá quảng cáo chương trình Around Việt Nam - Một vòng Việt Nam25/11/2022 Thông báo số 248/2022 v/v điều chỉnh thời gian phát sóng và nội dung mã giờ B6.30 và B6.3125/11/2022 Thông báo số 247/2022 v/v điều chỉnh nội dung các mã giờ WR1.1, WR2.1, WR3.1, WR4.1, WR5.1, WR6.125/11/2022 Thông báo số 246A/2022 v/v tỷ lệ giảm giá trận đấu bóng đá giao hữu Quốc tế giữa Đội tuyển Quốc gia Việt Nam và CLB Borussia Dortmund25/11/2022 Thông báo số 246/2022 v/v đơn giá quảng cáo trận đấu bóng đá giao hữu Quốc tế giữa Đội tuyển Quốc gia Việt Nam và CLB Borussia Dortmund25/11/2022 Thông báo số 245/2022 v/v đơn giá quảng cáo các chương trình đồng hành thuộc FIFA World Cup 202216/11/2022 Thông báo số 244/2022 v/v bổ sung đơn giá vị trí ưu tiên của TVC đăng ký bởi khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình, mua gói quảng cáo trong chương trình Du lịch và phát triển16/11/2022 Thông báo số 243/2022 v/v bổ sung đơn giá quảng cáo chương trình Du lịch và phát triển16/11/2022 Thông báo số 242/2022 v/v bổ sung đơn giá vị trí ưu tiên của TVC đăng ký bởi khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình, mua gói quảng cáo trong chương trình Giải chạy dành cho học sinh, sinh viên S-Race 2022 tại Hà Nội11/11/2022 Thông báo số 241/2022 v/v đơn giá quảng cáo chương trình Giải chạy dành cho học sinh, sinh viên S-Race 2022 tại Hà Nội11/11/2022 Thông báo số 240/2022 v/v đơn giá quảng cáo các chương trình đồng hành thuộc FIFA World Cup 202203/11/2022 Thông báo số 239/2022 v/v đơn giá quảng cáo trong các chương trình thuộc FIFA World Cup 202231/10/2022 Thông báo số 238/2022 v/v bổ sung đơn giá vị trí ưu tiên của TVC đăng ký bởi khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình, mua gói quảng cáo trong chương trình Góc nhìn văn hóa21/10/2022 Thông báo số 237/2022 v/v bổ sung đơn giá quảng cáo chương trình Góc nhìn văn hóa21/10/2022 Thông báo số 236/2022 v/v bổ sung đơn giá Panel 05 giây cho khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình và đơn giá vị trí ưu tiên của TVC...trong chương trình Úm ba la ra chữ gì21/10/2022 Thông báo số 235/2022 v/v bổ sung đơn giá quảng cáo chương trình Úm ba la ra chữ gì21/10/2022 Thông báo số 234/2022 v/v bổ sung đơn giá Panel 05 giây cho khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình và đơn giá vị trí ưu tiên của TVC...trong chương trình Phút giây thư giãn14/10/2022 Thông báo số 233/2022 v/v bổ sung đơn giá quảng cáo chương trình Phút giây thư giãn14/10/2022 Thông báo số 232/2022 v/v đơn giá quảng cáo các Giải bóng đá trên kênh VTV213/10/2022 Thông báo số 231/2022 v/v bổ sung đơn giá Panel 05 giây cho khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình và đơn giá vị trí ưu tiên của TVC...trong chương trình Thần tượng đối thần tượng 202212/10/2022 Thông báo số 230/2022 v/v đơn giá quảng cáo chương trình Thần tượng đối thần tượng 2022 (Thay thế thông báo 1990/TB-TVAd ngày 11/10/2022)12/10/2022 Thông báo số 229/2022 v/v bổ sung đơn giá vị trí ưu tiên của TVC đăng ký bởi khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình, mua gói quảng cáo trong chương trình Làm sao mới đẹp12/10/2022 Thông báo số 228/2022 v/v bổ sung đơn giá quảng cáo chương trình Làm sao mới đẹp12/10/2022 Thông báo số 227/2022 v/v bổ sung đơn giá Panel 05 giây cho khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình và đơn giá vị trí ưu tiên của TVC...trong chương trình Thần tượng đối thần tượng 202211/10/2022 Thông báo số 226/2022 v/v đơn giá quảng cáo chương trình Thần tượng đối thần tượng 202211/10/2022 Thông báo số 225/2022 v/v điều chỉnh đơn giá vị trí ưu tiên của TVC đăng ký bởi khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình, mua gói quảng cáo trong chương trình Tạp chí kinh tế cuối tuần10/10/2022 Thông báo số 224/2022 v/v điều chỉnh đơn giá quảng cáo mã giờ A3.710/10/2022 Thông báo số 223/2022 v/v bổ sung đơn giá vị trí ưu tiên của TVC đăng ký bởi khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình, mua gói quảng cáo trong chương trình Bóng đá là số 106/10/2022