Bảng giá

Cập nhật ngày: 23/12/2021 12:00:00 SA
Các thông báo giá*
Thông báo số 151/2022 v/v điều chỉnh thời gian phát sóng mã giờ C4.828/06/2022 Thông báo số 150/2022 v/v bổ sung đơn giá Panel 05 giây cho khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình và đơn giá vị trí ưu tiên của TVC...trong chương trình Cuộc sống tươi đẹp24/06/2022 Thông báo số 149/2022 v/v điều chỉnh ngày phát sóng mã giờ C4.824/06/2022 Thông báo số 148/2022 v/v bổ sung đơn giá vị trí ưu tiên của TVC đăng ký bởi khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình, mua gói quảng cáo trong chương trình Việt Nam đa sắc - Phát lại23/06/2022 Thông báo số 147/2022 v/v bổ sung đơn giá quảng cáo chương trình Việt Nam đa sắc - Phát lại23/06/2022 Thông báo số 146/2022 v/v bổ sung đơn giá vị trí ưu tiên của TVC đăng ký bởi khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình, mua gói quảng cáo trong chương trình Chữ V diệu kỳ22/06/2022 Thông báo số 145/2022 v/v đơn giá quảng cáo chương trình Chữ V diệu kỳ22/06/2022 Thông báo số 144/2022 v/v bổ sung đơn giá vị trí ưu tiên của TVC đăng ký bởi khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình, mua gói quảng cáo trong chương trình Vượt ngưỡng22/06/2022 Thông báo số 143/2022 v/v bổ sung đơn giá quảng cáo chương trình Vượt ngưỡng22/06/2022 Thông báo số 142/2022 v/v điều chỉnh đơn giá quảng cáo mã giờ D8.622/06/2022 Thông báo số 141/2022 v/v đơn giá quảng cáo Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam 202221/06/2022 Thông báo số 140/2022 v/v điều chỉnh nội dung mã giờ C15B16/06/2022 Thông báo số 139/2022 v/v bổ sung đơn giá vị trí ưu tiên của TVC đăng ký bởi khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình, mua gói quảng cáo trong chương trình Cuộc hẹn cuối tuần 202216/06/2022 Thông báo số 138/2022 v/v đơn giá quảng cáo chương trình Cuộc hẹn cuối tuần 202216/06/2022 Thông báo số 137/2022 v/v bổ sung đơn giá quảng cáo chương trình Phép màu cuộc sống - PL10/06/2022 Thông báo số 136/2022 v/v bổ sung đơn giá vị trí ưu tiên của TVC đăng ký bởi khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình, mua gói quảng cáo trong chương trình Việt Nam đa sắc10/06/2022 Thông báo số 135/2022 v/v bổ sung đơn giá quảng cáo chương trình Việt Nam đa sắc10/06/2022 Thông báo số 134/2022 v/v điều chỉnh đơn giá Panel 05 giây cho khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình và đơn giá vị trí ưu tiên của TVC...trong chương trình Cà phê cùng quý ông07/06/2022 Thông báo số 133/2022 v/v điều chỉnh đơn giá quảng cáo mã giờ C9.1507/06/2022 Thông báo số 132/2022 v/v bổ sung đơn giá vị trí ưu tiên của TVC đăng ký bởi khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình, mua gói quảng cáo trong mã giờ C6.007/06/2022 Thông báo số 131/2022 v/v điều chỉnh nội dung mã giờ C5, C6, D1.7 và bổ sung đơn giá quảng cáo một số chương trình trên kênh VTV307/06/2022 Thông báo số 130/2022 v/v bổ sung đơn giá quảng cáo trận tranh 3/4 và đơn giá pop up trong Cúp bóng đá U23 Châu Á AFC03/06/2022 Thông báo số 129/2022 v/v bổ sung đơn giá Panel 05 giây cho khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình và đơn giá vị trí ưu tiên của TVC...trong chương trình Đấu trường siêu Việt 202203/06/2022 Thông báo số 128/2022 v/v đơn giá quảng cáo chương trình Đấu trường siêu Việt 202203/06/2022 Thông báo số 127/2022 v/v bổ sung đơn giá quảng cáo chương trình "S Việt Nam - Chào thế giới" và "V - Việt Nam"30/05/2022 Thông báo số 126/2022 v/v tỷ lệ giảm giá áp dụng cho khách hàng đăng ký quảng cáo trong Cúp bóng đá U23 Châu Á AFC30/05/2022 Thông báo số 125/2022 v/v đơn giá quảng cáo các trận đấu thuộc Cúp bóng đá U23 Châu Á AFC30/05/2022 Thông báo số 124/2022 v/v điều chỉnh nội dung mã giờ C5.12 và G11.226/05/2022 Thông báo số 123/2022 v/v bổ sung đơn giá Panel 05 giây cho khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình và đơn giá vị trí ưu tiên của TVC ... chương trình khách sạn 5 sao25/05/2022 Thông báo số 122/2022 v/v bổ sung đơn giá quảng cáo chương trình Khách sạn 5 sao25/05/2022