Công ty Cổ phần Phát triển Truyền thông Việt Ba

 Công ty Cổ phần Phát triển Truyền thông Việt Ba

 Số 10, phố Nhà Hỏa, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

 04.37616597