Công ty Cổ phần Quảng cáo Truyền thông Đại Dương Xanh

 Công ty Cổ phần Quảng cáo Truyền thông Đại Dương Xanh

 63 (lầu 3), Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

 08.38208218

 http://boc.vn/