Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt trời (Sun Group)

 Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt trời (Sun Group)

 Tầng 7, Tòa nhà ACB, 218 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, Việt Nam

 0511.3819181