Công ty Cổ phần Thương hiệu Vàng NCC

 Công ty Cổ phần Thương hiệu Vàng NCC

 Khu A, số 23 khu đấu giá QSDĐ Mỹ Đình, đường Liên Cơ, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

 04.37545399