Công ty TNHH Nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam

 Công ty TNHH Nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam

 88 Đường Đồng Khởi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

 08.3 821 9437