Bảng giá

Cập nhật ngày: 23/12/2021 12:00:00 SA
Các thông báo giá*
Thông báo số 46/2022 v/v đơn giá quảng cáo chương trình giải trí trên kênh VTV309/02/2022 Thông báo số 41/2022 v/v bổ sung đơn giá vị trí ưu tiên của TVC đăng ký bởi khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình, mua gói quảng cáo trong các chương trình Tết 202207/02/2022 Thông báo số 45/2022 v/v bổ sung đơn giá Panel 05 giây cho khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình và đơn giá vị trí ưu tiên của TVC ... trong chương trình Gala Việc tử tế04/02/2022 Thông báo số 44/2022 v/v đơn giá quảng cáo chương trình Gala Việc tử tế04/02/2022 Thông báo số 40/2022 v/v đơn giá quảng cáo các chương trình Tết 202202/02/2022 Thông báo số 42/2022 v/v đơn giá quảng cáo các chương trình Tết 202231/01/2022 Thông báo số 39/2022 v/v bổ sung đơn giá Panel 05 giây cho khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình và đơn giá vị trí ưu tiên của TVC ... trong chương trình Chuẩn cơm mẹ nấu 202224/01/2022 Thông báo số 38/2022 v/v đơn giá quảng cáo chương trình 1 Không 224/01/2022 Thông báo số 35/2022 v/v bổ sung đơn giá Panel 05 giây cho khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình và đơn giá vị trí ưu tiên của TVC ... trong chương trình Chuẩn cơm mẹ nấu 202224/01/2022 Thông báo số 34/2022 v/v đơn giá quảng cáo chương trình Chuẩn cơm mẹ nấu 202224/01/2022 Thông báo số 37/2022 v/v bổ sung đơn giá Panel 05 giây cho khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình và đơn giá vị trí ưu tiên của TVC ... trong chương trình Sống khỏe mỗi ngày và Giác quan thứ 621/01/2022 Thông báo số 36/2022 v/v bổ sung đơn giá quảng cáo chương trình Sống khỏe mỗi ngày và Giác quan thứ 621/01/2022 Thông báo số 32/2022 v/v bổ sung đơn giá vị trí ưu tiên của TVC đăng ký bởi khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình, mua gói quảng cáo trong chương trình Cảm hứng bất tận-Những vùng đất diệu kỳ18/01/2022 Thông báo số 31/2022 v/v đơn giá quảng cáo chương trình Cảm hứng bất tận-Những vùng đất diệu kỳ18/01/2022 Thông báo số 30/2022 v/v bổ sung đơn giá Panel 05 giây cho khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình và đơn giá vị trí ưu tiên của TVC đăng ký bởi khách hàng là đối tác liên kết sản xuất... trong chương trình Bật mí bí mật13/01/2022 Thông báo số 29/2022 v/v bổ sung đơn giá quảng cáo chương trình Bật mí bí mật13/01/2022 Thông báo số 28/2022 v/v tỷ lệ giảm giá trong các trận đấu Giải vô địch Bóng đá nữ Châu Á 202213/01/2022 Thông báo số 27/2022 v/v đơn giá quảng cáo các trận đấu Giải vô địch Bóng đá nữ Châu Á 202213/01/2022 Thông báo số 26/2022 v/v bổ sung đơn giá vị trí ưu tiên của TVC đăng ký bởi khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình, mua gói quảng cáo trong chương trình Tiền khéo tiền khôn 202213/01/2022 Thông báo số 25/2022 v/v đơn giá quảng cáo chương trình Tiền khéo tiền khôn 202213/01/2022 Thông báo số 24/2022 v/v bổ sung đơn giá vị trí ưu tiên của TVC đăng ký bởi khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình, mua gói quảng cáo trong chương trình Gặp nhau cuối năm - năm 202206/01/2022 Thông báo số 23/2022 v/v đơn giá quảng cáo chương trình Gặp nhau cuối năm - năm 202206/01/2022 Thông báo số 22/2022 v/v đơn giá quảng cáo doanh nghiệp chúc mừng năm mới 202206/01/2022 Thông báo số 21/2022 v/v bổ sung đơn giá Panel 05 giây cho khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình Giải trí 1-Thứ 331/12/2021 Thông báo số 20/2022 v/v bổ sung đơn giá Panel 05 giây cho khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình và đơn giá vị trí ưu tiên của TVC...trong chương trình Thử thách trốn thoát31/12/2021 Thông báo số 19/2022 v/v đơn giá quảng cáo chương trình Thử thách trốn thoát31/12/2021 Thông báo số 18/2022 v/v đơn giá quảng cáo pop up trong clip quảng bá và pop up trong bảng chữ giới thiệu chương trình năm 202231/12/2021 Thông báo số 17/2022 v/v đơn giá quảng cáo và tỉ lệ giảm giá trong chương trình Thông tin 26031/12/2021 Thông báo số 16/2022 v/v bổ sung đơn giá vị trí ưu tiên của TVC đăng ký bởi khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình, mua gói quảng cáo trong chương trình Bản lĩnh người Việt31/12/2021 Thông báo số 15/2021 v/v bổ sung đơn giá quảng cáo chương trình Bản lĩnh người Việt31/12/2021