Bảng giá

Cập nhật ngày: 16/07/2021 12:00:00 SA
Các thông báo giá*
Thông báo số 103/2021 v/v đơn giá quảng cáo chương trình Vua tiếng Việt10/08/2021 Thông báo số 102/2021 v/v đơn giá quảng cáo chương trình Chia sẻ để gần nhau hơn - số 204/08/2021 Thông báo số 101/2021 v/v điều chỉnh ngày phát sóng chương trình Gương mặt thân quen nhí 202104/08/2021 Thông báo số 100/2021 v/v điều chỉnh nội dung mã giờ C12.302/08/2021 Thông báo số 99/2021 v/v điều chỉnh ngày phát sóng chương trình 5 vòng vàng kỳ ảo 202102/08/2021 Thông báo số 1465/TVAd-KDHTSX v/v hợp tác ngắn hạn khung 21h15 Thứ 7 trên VTV302/08/2021 Thông báo số 97/2021 v/v bổ sung đơn giá quảng cáo Phim truyện Việt Nam: Mẹ ơi, bố đâu rồi?30/07/2021 Thông báo số 98/2021 v/v điều chỉnh ngày phát chương trình Hành lý tình yêu 202130/07/2021 Thông báo số 1436/TVAd-KDQC v/v mời tài trợ trong chương trình "Hãy Yêu Nhau Đi"29/07/2021 Thông báo số 96/2021 v/v điều chỉnh ngày phát sóng mã giờ O1228/07/2021 Thông báo số 1426/TVAd-KDHTSX v/v hợp tác ngắn hạn khung 20h30 Thứ 5 trên VTV328/07/2021 Thông báo số 1425/TVAd-KDHTSX v/v hợp tác phát sóng chương trình "Hay yêu nhau đi"27/07/2021 Thông báo số 1407/TVAd-KDHTSX v/v tạm dừng thực hiện chương trình "Ai là triệu phú"-phiên bản người nổi tiếng23/07/2021 Thông báo số 95/2021 v/v đơn giá quảng cáo các chương trình thuộc Olympic Games Tokyo 202023/07/2021 Thông báo số 1402/TVAd-KDHTSX v/v hợp tác ngắn hạn khung 11h00 Chủ nhật trên VTV322/07/2021 Thông báo số 1391/TVAd-KDHTSX v/v hợp tác ngắn hạn khung 21h15 Thứ 7 trên VTV322/07/2021 Thông báo số 94/2021 v/v điều chỉnh giảm đơn giá quảng cáo mã giờ D8.6 và C216/07/2021 Thông báo số 93/2021 v/v đơn giá quảng cáo chương trình Cuộc hẹn cuối tuần15/07/2021 Thông báo số 1336/TVAd-KDQC v/v chương trình "Ai là triệu phú"- phiên bản người nổi tiếng14/07/2021 Thông báo số 1339/TVAd-KDHTSX v/v hợp tác phát sóng chương trình "Xoay cuối tuần"14/07/2021 Thông báo số 1338/TVAd-KDHTSX v/v hợp tác phát sóng chương trình "Ai là triệu phú" phiên bản người nổi tiếng14/07/2021 Thông báo số 1337/TVAd-KDQC v/v mời tham gia tài trợ CT"Xoay cuối tuần"14/07/2021 Thông báo số 1318/TVAd-KDHTSX v/v hợp tác ngắn hạn khung 12h00 trên kênh VTV309/07/2021 Thống báo số 1315/TVAd-KDQC v/v mời tham gia tài trợ chương trình "Ai là triệu phú"08/07/2021 Thông báo số 1314/TVAd-KDHTSX v/v hợp tác phát sóng chương trình "Ai là triệu phú" năm 202108/07/2021 Thông báo số 1313/TVAd-KDHTSX v/v hợp tác ngắn hạn một số khung giờ trên kênh VTV308/07/2021 Thông báo số 92/2021 v/v Biểu giá quảng cáo áp dụng từ ngày 06/07/202105/07/2021 Thông bao số 87/2021 v/v đơn giá quảng cáo chương trình Nhà vô địch02/07/2021 Thông báo số 91/2021 v/v điều chỉnh ngày phát sóng chương trình Hành lý tình yêu 202101/07/2021 Thông báo số 90/2021 v/v bổ sung đơn giá quảng cáo chương trình Ai cũng có thể01/07/2021