Bảng giá

Cập nhật ngày: 23/12/2021 12:00:00 SA
Các thông báo giá*
Thông báo số 170/2022 v/v đơn giá quảng cáo chương trình Chung kết Toàn quốc Miss World Việt Nam 202212/08/2022 Thông báo số 169/2022 v/v bổ sung đơn giá vị trí ưu tiên của TVC đăng ký bởi khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình, mua gói quảng cáo trong chương trình Sao Mai 202222/07/2022 Thông báo số 168/2022 v/v bổ sung đơn giá quảng cáo chương trình Sao Mai 202222/07/2022 Thông báo số 167/2022 v/v bổ sung đơn giá vị trí ưu tiên của TVC đăng ký bởi khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình, mua gói quảng cáo trong chương trình Vua tiếng Việt 202219/07/2022 Thông báo số 166/2022 v/v đơn giá quảng cáo chương trình Vua tiếng Việt 202219/07/2022 Thông báo số 165/2022 v/v bổ sung đơn giá Panel 05 giây cho khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình và đơn giá vị trí ưu tiên của TVC...trong chương trình Vượt thành chiến 202219/07/2022 Thông báo số 164/2022 v/v đơn giá quảng cáo chương trình Vượt thành chiến 202219/07/2022 Thông báo số 163/2022 v/v bổ sung đơn giá quảng cáo chương trình Chuyện đêm muộn12/07/2022 Thông báo số 162/2022 v/v điều chỉnh, bổ sung đơn giá vị trí ưu tiên của TVC đăng ký bởi khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình, mua gói quảng cáo trong một số chương trình trên kênh VTV107/07/2022 Thông báo số 161/2022 v/v bổ sung đơn giá quảng cáo chương trình Tương lai xanh07/07/2022 Thông báo số 160/2022 v/v điều chỉnh đơn giá quảng cáo mã giờ B6.2907/07/2022 Thông báo số 159/2022 v/v bổ sung đơn giá vị trí ưu tiên của TVC đăng ký bởi khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình, mua gói quảng cáo trong chương trình Mẹ ơi, bố đâu rồi06/07/2022 Thông báo số 158/2022 v/v bổ sung đơn giá quảng cáo chương trình Mẹ ơi, bố đâu rồi06/07/2022 Thông báo số 157/2022 v/v bổ sung đơn giá Panel 05 giây cho khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình và đơn giá vị trí ưu tiên của TVC...trong chương trình Ký ức vui vẻ 202201/07/2022 Thông báo số 156/2022 v/v đơn giá quảng cáo chương trình Ký ức vui vẻ 202201/07/2022 Thông báo số 155/2022 v/v điều chỉnh nội dung mã giờ A4.930/06/2022 Thông báo số 154/2022 v/v bổ sung đơn giá Panel 05 giây cho khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình và đơn giá vị trí ưu tiên của TVC...trong chương trình Trò chơi trời cho30/06/2022 Thông báo số 153/2022 v/v đơn giá quảng cáo chương trình Trò chơi trời cho30/06/2022 Thông báo số 152/2022 v/v bổ sung đơn giá Panel 05 giây cho khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình và đơn giá vị trí ưu tiên của TVC...trong chương trình Chuyện chàng chuyện nàng30/06/2022 Thông báo số 151/2022 v/v điều chỉnh thời gian phát sóng mã giờ C4.828/06/2022 Thông báo số 150/2022 v/v bổ sung đơn giá Panel 05 giây cho khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình và đơn giá vị trí ưu tiên của TVC...trong chương trình Cuộc sống tươi đẹp24/06/2022 Thông báo số 149/2022 v/v điều chỉnh ngày phát sóng mã giờ C4.824/06/2022 Thông báo số 148/2022 v/v bổ sung đơn giá vị trí ưu tiên của TVC đăng ký bởi khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình, mua gói quảng cáo trong chương trình Việt Nam đa sắc - Phát lại23/06/2022 Thông báo số 147/2022 v/v bổ sung đơn giá quảng cáo chương trình Việt Nam đa sắc - Phát lại23/06/2022 Thông báo số 146/2022 v/v bổ sung đơn giá vị trí ưu tiên của TVC đăng ký bởi khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình, mua gói quảng cáo trong chương trình Chữ V diệu kỳ22/06/2022 Thông báo số 145/2022 v/v đơn giá quảng cáo chương trình Chữ V diệu kỳ22/06/2022 Thông báo số 144/2022 v/v bổ sung đơn giá vị trí ưu tiên của TVC đăng ký bởi khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình, mua gói quảng cáo trong chương trình Vượt ngưỡng22/06/2022 Thông báo số 143/2022 v/v bổ sung đơn giá quảng cáo chương trình Vượt ngưỡng22/06/2022 Thông báo số 142/2022 v/v điều chỉnh đơn giá quảng cáo mã giờ D8.622/06/2022 Thông báo số 141/2022 v/v đơn giá quảng cáo Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam 202221/06/2022