PHIM ĐANG PHÁT SÓNG
 
Eva nổi giậnVTV3 / 17h00 tất cả các ngày trong tuần, 92 tập
Thương nhớ ở aiVTV3 / 14h20 thứ 7, Chủ nhật hàng tuần, 34 tập
Gia đình ngọt ngàoVTV3 / 17h00 tất cả các ngày trong tuần, 24 tập
Đôi cánh tình yêuVTV1 / 13h00 tất cả các ngày trong tuần, 73 tập
Mặt nạVTV3 / 12h00 thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, 29 tập
Tín hiệuVTV2 / 20h00 tất cả các ngày trong tuần, 45 tập
Ngược chiều nước mắtVTV1 / 20h45 thứ 5, thứ 6 hàng tuần, 34 tập
Thanh vân chíVTV3 / 17h00 tất cả các ngày trong tuần, 74 tập
Tình thiên thuVTV3 / 12h từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, 58 tập
Giao mùaVTV1 / 20h45 thứ 2, thứ 3, thứ 4 hàng tuần, 45 tập
Mùa anh đàoVTV3 / 22h40 thứ 4 đến thứ 5 hàng tuần, 108 tập
Bí mật cây cầu cũVTV2 / 23h15 tất cả các ngày trong tuần, 1495 tập
Khúc ca hạnh phúcVTV3 / 22h40 thứ 2 đến thứ 5, 45 tập bắt đầu PS từ tháng 10/2017
Cuộc chiến gia tộcVTV3 / 11h15 tất cả các ngày trong tuần, 365 tập