THÔNG TIN SỰ KIỆN
Dolby - Đài THVN và cuộc cải tiến chất lượng âm thanh trên truyền hình
Telefilm 2016