Nhân bằng khen của Tổng Giám đốc Đài THVN năm 2013

Cập nhật 18:05 | 13/04/2016
  • Cờ thi đua của Đài Truyền hình Việt Nam; Bằng khen của Tổng Giám đốc Đài THVN