Những thành tựu nổi bật năm 2016

Cập nhật 16:55 | 31/05/2018
  • Năm 2016 đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, cờ thi đua Đài THVN