Thành lập Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ Truyền hình năm 1996

Cập nhật 09:52 | 23/04/2016
  • Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ Truyền hình được thành lập theo quyết định số 57/QĐ/TC-THVN của Đài Truyền hình Việt Nam