Những thành tựu nổi bật năm 2014

Cập nhật 18:08 | 13/04/2016
  • Năm 2014 đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc