Những thành tựu nổi bật năm 2017

Cập nhật 17:42 | 31/05/2018
  • Năm 2017 đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, cờ thi đua Đài THVN