VĂN BẢN PHÁP LÝ
Tiêu đề Mô tả Tập tin Ngày ban hành
Mời TT PS và mua QC CT "Vì bệnh nhân ung thư" Mời TT PS và mua QC CT "Vì bệnh nhân ung thư" Download 17/05/2023
Mời hợp tác chương trình "Về nơi gió hát" Mời hợp tác chương trình "Về nơi gió hát" Download 16/05/2023
Liên kết SX, PS phim nước ngoài 11h20 VTV3 (T2-T6) Liên kết SX, PS phim nước ngoài 11h20 VTV3 (T2-T6) Download 16/05/2023
Liên kết sản xuất, PS CT vào khoảng 19h kênh VTV2 Liên kết sản xuất, PS CT vào khoảng 19h kênh VTV2 Download 11/05/2023
Liên kết sản xuất, PS CT vào khoảng 18h kênh VTV3 Liên kết sản xuất, PS CT vào khoảng 18h kênh VTV3 Download 09/05/2023
Liên kết SX, PS phim nước ngoài 11h20 VTV3 (T2-T6) Liên kết sản xuất, phát sóng phim nước ngoài 11h20 VTV3 (Thứ 2-Thứ 6) Download 18/04/2023
Hợp tác TH Giải bóng chuyền nữ QT VTV Cup 2023 Hợp tác TH Giải bóng chuyền nữ QT VTV Cup 2023 Download 06/04/2023
Hợp tác thực hiện Robocon 2023 Hợp tác thực hiện Robocon 2023 Download 15/03/2023
Liên kết sản xuất, phát sóng phim vào khoảng 20h VTV2 Liên kết sản xuất, phát sóng phim vào khoảng 20h VTV2 Download 15/03/2023
Liên kết sản xuất, phát sóng phim 12h VTV3 - lần 2 Liên kết sản xuất, phát sóng phim 12h VTV3 - lần 2 Download 22/02/2023