VĂN BẢN PHÁP LÝ
Tiêu đề Mô tả Tập tin Ngày ban hành
Thông báo số 1164/TVAD-KDQC v/v tiếp tục mời tài trợ và hợp tác kinh doanh trong CT "Thể thao và Sao" Thông báo số 1164/TVAD-KDQC v/v tiếp tục mời tài trợ và hợp tác kinh doanh trong CT "Thể thao và Sao" Download 17/06/2022
Thông báo số 1161/TVAd-KDHTSX v/v gửi danh sách các format đề xuất trong khung 15h Chủ nhật trên kênh VTV3 năm 2022 Thông báo số 1161/TVAd-KDHTSX v/v gửi danh sách các format đề xuất trong khung 15h Chủ nhật trên kênh VTV3 năm 2022 Download 16/06/2022
Thông báo số 1160/TVAd-KDHTSX v/v gửi danh sách các format đề xuất trong một số khung gameshow trên kênh VTV3 năm 2022 Thông báo số 1160/TVAd-KDHTSX v/v gửi danh sách các format đề xuất trong một số khung gameshow trên kênh VTV3 năm 2022 Download 16/06/2022
Thông báo số 1111/TVAd-KDQC v/v mời hợp tác kinh doanh trong Giải Sao Mai 2022 Thông báo số 1111/TVAd-KDQC v/v mời hợp tác kinh doanh trong Giải Sao Mai 2022 Download 03/06/2022
Thông báo số 1080/TVAd-KDHTSX v/v liên kết sản xuất, phát sóng chương trình vào khoảng 20h từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên kênh VTV3 Thông báo số 1080/TVAd-KDHTSX v/v liên kết sản xuất, phát sóng chương trình vào khoảng 20h từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên kênh VTV3 Download 01/06/2022
Thông báo số 1000/TVAd-KDHTSX v/v liên kết sản xuất, phát sóng chương trình khung tối thứ Sáu trên kênh VTV3 Thông báo số 1000/TVAd-KDHTSX v/v liên kết sản xuất, phát sóng chương trình khung tối thứ Sáu trên kênh VTV3 Download 24/05/2022
Thông báo số 994/TVAd-KDHTSX v/v gửi danh sách các format đề xuất trong một số khung gameshow trên kênh VTV3 năm 2022 Thông báo số 994/TVAd-KDHTSX v/v gửi danh sách các format đề xuất trong một số khung gameshow trên kênh VTV3 năm 2022 Download 24/05/2022
Thông báo số 993/TVAd-KDHTSX v/v gửi danh sách format đề xuất trong một số khung gameshow trên kênh VTV3 năm 2022 Thông báo số 993/TVAd-KDHTSX v/v gửi danh sách format đề xuất trong một số khung gameshow trên kênh VTV3 năm 2022 Download 24/05/2022
Thông báo số 948/TVAd-KDQC v/v mời hợp tác kinh doanh trong Giải Sao Mai 2022 Thông báo số 948/TVAd-KDQC v/v mời hợp tác kinh doanh trong Giải Sao Mai 2022 Download 13/05/2022
Thông báo số 864/TVAd-KDQC v/v mời tài trợ và hợp tác kinh doanh trong CT "Thể thao và Sao" Thông báo số 864/TVAd-KDQC v/v mời tài trợ và hợp tác kinh doanh trong CT "Thể thao và Sao" Download 05/05/2022