Bảng giá

Cập nhật ngày: 13/07/2018 9:00:11 SA
Các thông báo giá*
Thông báo số 109/2016 v/v điều chỉnh tăng đơn giá quảng cáo mã giờ G3, G4, G7 và bổ sung đơn giá quảng cáo mã giờ G11.216/08/2016 Thông báo số 108/2016 v/v đơn giá quảng cáo chương trình Bước nhảy ngàn cân 201616/08/2016 Thông báo số 107/2016 v/v sửa thời gian phát sóng mã giờ D7.2 và tăng đơn giá quảng cáo mã giờ B6.308/08/2016 Thông báo số 106/2016 v/v sửa diễn giải mã giờ quảng cáo F7.130/07/2016 Thông báo số 105/2016 v/v bổ sung đơn giá quảng cáo Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 1630/07/2016 Thông báo số 104/2016 v/v đơn giá quảng cáo các môn thi đấu Thế vận hội Olympic Rio 201630/07/2016 Thông báo số 103/2016 v/v sửa thời gian phát sóng mã giờ F1.428/07/2016 Thông báo số 102/2016 v/v điều chỉnh giảm đơn giá quảng cáo mã giờ F4.228/07/2016 Thông báo số 101/2016 v/v điều chỉnh giảm đơn giá quảng cáo mã giờ G12.126/07/2016 Thông báo số 100/2016 v/v bổ sung đơn giá quảng cáo chương trình phim truyện trên kênh VTV225/07/2016 Thông báo số 99/2016 v/v bổ sung đơn giá quảng cáo chương trình Học viện danh hài20/07/2016 Thông báo số 98/2016 v/v điều chỉnh tăng đơn giá quảng cáo mã giờ B6.3, B6.4 và bổ sung mã giờ quảng cáo B7.119/07/2016 Thông báo số 97/2016 v/v đơn giá quảng cáo chương trình Hoa hậu Bản sắc Việt toàn cầu 201619/07/2016 Thông báo số 96/2016 v/v điều chỉnh giảm đơn giá quảng cáo mã giờ F4.111/07/2016 Thông báo số 13/2016/VTV9 v/v điều chỉnh giảm đơn giá quảng cáo một số mã giờ trên VTV908/07/2016 Thông báo số 95/2016 v/v điều chỉnh tăng đơn giá quảng cáo chương trình chung kết Gương mặt thân quen 201605/07/2016 Thông báo số 94/2016 v/v bổ sung đơn giá quảng cáo chương trình Cầu thủ nhí 201605/07/2016 Thông báo số 93/2016 v/v đơn giá quảng cáo chương trình Người mẫu Việt Nam 201605/07/2016 Thông báo số 92/2016 v/v điều chỉnh tăng đơn giá quảng cáo mã giờ D10.1 và C6.127/06/2016 Thông báo số 91/2016 v/v bổ sung đơn giá quảng cáo chương trình SV 201623/06/2016 Thông báo số 12/2016/VTV9 v/v điều chỉnh giảm đơn giá quảng cáo mã giờ EV4.2; EV5.222/06/2016 Thông báo số 90/2016 v/v điều chỉnh giảm đơn giá quảng cáo các mã giờ B6, B6.1, D3.1, C10, C15.1, C16.1, F1.4, F4.121/06/2016 Thông báo số 04/2016/VTV8 v/v bổ sung đơn giá quảng cáo chương trình Gặp nhau để cười và chương trình Một bước để chiến thắng15/06/2016 Thông báo số 11/2016/VTV9 v/v bổ sung, điều chỉnh tăng, giảm một số mã giờ quảng cáo trên kênh VTV914/06/2016 Thông báo số 88/2016 v/v đơn giá quảng cáo chương trình Giọng hát Việt nhí 201614/06/2016 Thông báo số 87/2016 v/v bổ sung đơn giá quảng cáo chương trình Phim truyện14/06/2016 Thông báo số 86/2016 v/v bổ sung đơn giá quảng cáo chương trình Cùng hòa nhịp để làm sạch biển và chương trình Đồng hành Cùng hòa nhịp để làm sạch biển09/06/2016 Thông báo số 85/2016 v/v điều chỉnh tăng đơn giá quảng cáo mã giờ C9.409/06/2016 Thông báo số 84/2016 v/v điều chỉnh giảm đơn giá quảng cáo mã giờ C13.3 và C14.308/06/2016 Thông báo số 83/2016 v/v bổ sung đơn giá quảng cáo chương trình Thay đổi cuộc sống (Change life)31/05/2016