Bảng giá

Cập nhật ngày: 22/12/2023 2:00:00 CH
Các thông báo giá*
Thông báo số 34/2023 v/v đơn giá quảng cáo chương trình Tết năm 202312/01/2023 Thông báo số 33/2023 v/v đơn giá vị trí ưu tiên của TVC đăng ký bởi khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình, mua gói quảng cáo trong chương trình Mừng tuổi đầu năm 10/01/2023 Thông báo số 32/2023 v/v đơn giá quảng cáo chương trình Mừng tuổi đầu năm 10/01/2023 Thông báo số 31/2023 v/v đơn giá Panel 05 giây cho khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình và đơn giá vị trí ưu tiên của TVC...trong chương trình Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân10/01/2023 Thông báo số 30/2023 v/v đơn giá quảng cáo chương trình Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân10/01/2023 Thông báo số 29/2023 v/v điều chỉnh giảm đơn giá quảng cáo mã giờ C4.306/01/2023 Thông báo số 28/2023 v/v đơn giá vị trí ưu tiên của TVC đăng ký bởi khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình, mua gói quảng cáo trong chương trình Tạp chí kinh tế cuối năm06/01/2023 Thông báo số 27/2023 v/v đơn giá quảng cáo chương trình Tạp chí kinh tế cuối năm và Gala Cặp lá yêu thương06/01/2023 Thông báo số 01/2023 v/v Biểu giá quảng cáo trên kênh VTV Cần Thơ áp dụng từ ngày 01/01/202306/01/2023 Thông báo số 26/2023 v/v đơn giá quảng cáo doanh nghiệp chúc mừng năm mới 202305/01/2023 Thông báo số 25/2023 v/v đơn giá quảng cáo doanh nghiệp chúc mừng năm mới 202305/01/2023 Thông báo số 24/2023 v/v đơn giá Panel 05 giây cho khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình và đơn giá vị trí ưu tiên của TVC...trong chương trình Cao thủ đối đầu tranh thủ04/01/2023 Thông báo số 23/2023 v/v đơn giá quảng cáo chương trình Cao thủ đối đầu tranh thủ04/01/2023 Thông báo số 22/2023 v/v đơn giá Panel 05 giây cho khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình và đơn giá vị trí ưu tiên của TVC...trong chương trình Thiếu niên toàn năng04/01/2023 Thông báo số 21/2023 v/v đơn giá quảng cáo chương trình Thiếu niên toàn năng04/01/2023 Thông báo số 19/2023 v/v điều chỉnh tăng đơn giá vị trí ưu tiên của TVC đăng ký bởi khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình, mua gói quảng cáo mã giờ A4.330/12/2022 Thông báo số 18/2023 v/v đơn giá quảng cáo pop up trong clip quảng bá và pop up trong bảng chữ giới thiệu chương trình năm 202330/12/2022 Thông báo số 17/2023 v/v điều chỉnh đơn giá quảng cáo mã giờ A4.330/12/2022 Thông báo số 16/2023 v/v đơn giá quảng cáo trong chương trình Thông tin 26029/12/2022 Thông báo số 15/2023 v/v bổ sung đơn giá vị trí ưu tiên của TVC đăng ký bởi khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình, mua gói quảng cáo trong chương trình Khách sạn 5 sao28/12/2022 Thông báo số 14/2023 v/v bổ sung đơn giá quảng cáo chương trình Khách sạn 5 sao28/12/2022 Thông báo số 13/2023 v/v bổ sung đơn giá vị trí ưu tiên của TVC đăng ký bởi khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình, mua gói quảng cáo trong chương trình HiTech Công nghệ tương lai28/12/2022 Thông báo số 12/2023 v/v đơn giá quảng cáo chương trình HiTech Công nghệ tương lai28/12/2022 Thông báo số 273/2022 v/v đơn giá quảng cáo chương trình Cùng con trưởng thành22/12/2022 Thông báo số 11/2023 v/v đơn giá quảng cáo chương trình Gặp nhau cuối năm - năm 2023 (Phát lại)22/12/2022 Thông báo số 10/2023 v/v bổ sung đơn giá vị trí ưu tiên của TVC đăng ký bởi khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình, mua gói quảng cáo trong chương trình Hòa Xuân Ca21/12/2022 Thông báo số 09/2023 v/v đơn giá quảng cáo chương trình Chào năm mới 202320/12/2022 Thông báo số 08/2023 v/v đơn giá vị trí ưu tiên của TVC đăng ký bởi khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình, mua gói quảng cáo trong mã giờ/chương trình - áp dụng từ ngày 01/01/202320/12/2022 Thông báo số 07/2023 v/v đơn giá Panel 05 giây cho khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình-áp dụng từ ngày 01/01/202320/12/2022 Thông báo số 06/2023 v/v đơn giá panel 05 giây gắn với trailer quảng bá chương trình cho khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình, mua gói/trọn gói quảng cáo trong mã giờ/chương trình-áp dụng từ ngày 01/01/202320/12/2022