Bảng giá

Cập nhật ngày: 18/10/2021 12:00:00 SA
Các thông báo giá*
Thông báo số 74/2020 v/v điều chỉnh thời gian phát sóng, đơn giá quảng cáo mã giờ A3.925/05/2020 Thông báo số 73/2020 v/v điều chỉnh thời gian phát sóng, nội dung mã giờ A6 và A6.122/05/2020 Thông báo số 72/2020 v/v điều chỉnh giảm đơn giá quảng cáo mã giờ C1, C221/05/2020 Thông báo số 71/2020 v/v điều chỉnh thời gian phát sóng mã giờ C3.808/05/2020 Thông báo số 70/2020 v/v điều chỉnh nội dung mã giờ C1507/05/2020 Thông báo số 69/2020 v/v bổ sung đơn giá quảng cáo Chương trình lẻ trực tiếp/ ghi hình phát sóng07/05/2020 Thông báo số 67/2020 v/v đơn giá quảng cáo phim sitcom Khát vọng mặt trời30/04/2020 Thông báo số 66/2020 v/v đơn giá quảng cáo chương trình Người một nhà30/04/2020 Thông báo số 65/2020 v/v đơn giá quảng cáo chương trình Hành lý tình yêu23/04/2020 Thông báo số 64/2020 v/v đơn giá quảng cáo chương trình Bộ ba siêu đẳng 202023/04/2020 Thông báo số 63/2020 v/v đơn giá quảng cáo chương trình Ơn giời ! Cậu đây rồi 202020/04/2020 Thông báo số 62/2020 v/v đơn giá quảng cáo chương trình Sàn chiến giọng hát 202020/04/2020 Thông báo số 61/2020 v/v điều chỉnh nội dung các mã giờ C13.20, C14.20 và C13.37, C14.3715/04/2020 Thông báo số 60/2020 v/v áp mã giờ quảng cáo chương trình Chiến dịch Covid - 1909/04/2020 Thông báo số 59/2020 v/v quảng cáo chương trình Đối thoại - Vượt qua đại dịch09/04/2020 Thông báo số 58/2020 v/v điều chỉnh nội dung mã giờ C13.37 và C14.3709/04/2020 Thông báo số 57/2020 v/v điều chỉnh nội dung mã giờ C13.20 và C14.2009/04/2020 Thông báo số 56/2020 v/v điều chỉnh nội dung và ngày phát sóng mã giờ B5.1509/04/2020 Thông báo số 55/2020 v/v đơn giá quảng cáo chương trình Cuộc sống vẫn tiếp diễn09/04/2020 Thông báo số 54/2020 v/v áp mã giờ quảng cáo các chương trình Kẻ thù vô hình và Những ngày cách ly09/04/2020 Thông báo số 53/2020 v/v đơn giá quảng cáo chương trình Chuyện từ vùng dịch09/04/2020 Thông báo số 52/2020 v/v điều chỉnh nội dung mã giờ C1501/04/2020 Thông báo số 51/2020 v/v đơn giá quảng cáo chương trình Nông nghiệp xanh - Thực phẩm sạch24/03/2020 Thông báo số 50/2020 v/v đơn giá quảng cáo chương trình Úm ba la ra chữ gì 202019/03/2020 Thông báo số 49/2020 v/v điều chỉnh giảm đơn giá quảng cáo mã giờ C12.219/03/2020 Thông báo số 48/2020 v/v đơn giá quảng cáo các trận đấu thuộc Giải bóng đá Vô địch Quốc gia LS 202006/03/2020 Thông báo số 47/2020 v/v bổ sung đơn giá quảng cáo phim sitcom Bạn có dũng cảm05/03/2020 Thông báo số 46/2020 v/v áp mã giwof quảng cáo chương trình 100 ngày chống dịch Covid - 1905/03/2020 Thông báo số 45/2020 v/v bổ sung đơn giá quảng cáo chương trình 5 phút hôm nay28/02/2020 Thông báo số 44/2020 v/v đơn giá quảng cáo chương trình Loại bỏ mỗi nguy Covid - 1921/02/2020