Bảng giá

Cập nhật ngày: 22/12/2023 2:00:00 CH
Các thông báo giá*
Thông báo số 271/2022 v/v bổ sung đơn giá vị trí ưu tiên của TVC đăng ký bởi khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình, mua gói quảng cáo trong chương trình Món quà hôm nay20/12/2022 Thông báo số 270/2022 v/v đơn giá quảng cáo chương trình Món quà hôm nay20/12/2022 Thông báo số 04/2023 v/v đơn giá quảng cáo một số chương trình Tết dương lịch 202316/12/2022 Thông báo số 03/2023 v/v đơn giá quảng cáo một số chương trình đón Tết 202316/12/2022 Thông báo số 02/2023 v/v đơn giá quảng cáo chương trình Hòa Xuân Ca16/12/2022 Thông báo số 01/2023 v/v đơn giá quảng cáo chương trình Gặp nhau cuối năm - năm 202316/12/2022 Thông báo số 268/2022 v/v áp mã giờ quảng cáo chương trình Giải chạy dành cho học sinh, sinh viên S-Race 2022 tại Nghệ An15/12/2022 Thông báo số 267/2022 v/v điều chỉnh thời gian phát sóng và nội dung mã giờ WR715/12/2022 Thông báo số 266/2022 v/v bổ sung đơn giá vị trí ưu tiên của TVC đăng ký bởi khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình, mua gói quảng cáo trong chương trình Cả nhà cùng vui15/12/2022 Thông báo số 265/2022 v/v đơn giá quảng cáo chương trình Cả nhà cùng vui15/12/2022 Thông báo số 264/2022 v/v bổ sung đơn giá vị trí ưu tiên của TVC đăng ký bởi khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình, mua gói quảng cáo trong chương trình Gia đình đại chiến13/12/2022 Thông báo số 263/2022 v/v đơn giá quảng cáo chương trình Gia đình đại chiến 13/12/2022 Thông báo số 262/2022 v/v tỷ lệ giảm giá các trận đấu bóng đá thuộc giải AFF Mitsubishi Electric Cup 202213/12/2022 Thông báo số 261/2022 v/v điều chỉnh nội dung mã giờ A4.1712/12/2022 Thông báo số 260/2022 v/v áp mã giờ quảng cáo chương trình Phụ nữ là để yêu thương trên kênh VTV2 ngày 11/12/202209/12/2022 Thông báo số 259/2022 v/v tỷ lệ giảm giá các trận đấu bóng đá thuộc giải AFF Mitsubishi Electric Cup 202209/12/2022 Thông báo số 258/2022 v/v đơn giá quảng cáo các trận đấu bóng đá thuộc giải AFF Mitsubishi Electric Cup 202209/12/2022 Thông báo số 257/2022 v/v bổ sung đơn giá vị trí ưu tiên của TVC đăng ký bởi khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình, mua gói quảng cáo trong chương trình Dấu ấn 202209/12/2022 Thông báo số 256/2022 v/v đơn giá quảng cáo chương trình Dấu ấn 202209/12/2022 Thông báo số 255/2022 v/v bổ sung đơn giá Panel 05 giây cho khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình và đơn giá vị trí ưu tiên của TVC...trong chương trình Là nhà09/12/2022 Thông báo số 254/2022 v/v bổ sung đơn giá quảng cáo chương trình Là nhà09/12/2022 Thông báo số 253/2022 v/v bổ sung đơn giá vị trí ưu tiên của TVC đăng ký bởi khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình, mua gói quảng cáo trong chương trình Trạng nguyên nhí tuổi 1307/12/2022 Thông báo số 252/2022 v/v đơn giá quảng cáo chương trình Trạng nguyên tuổi 1307/12/2022 Thông báo số 251/2022 v/v bổ sung đơn giá Panel 05 giây cho khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình và đơn giá vị trí ưu tiên của TVC...chương trình Ai cũng có thể 202225/11/2022 Thông báo số 250/2022 v/v đơng giá quảng cáo chương trình Ai cũng có thể 202225/11/2022 Thông báo số 249/2022 v/v bổ sung đơn giá quảng cáo chương trình Around Việt Nam - Một vòng Việt Nam25/11/2022 Thông báo số 248/2022 v/v điều chỉnh thời gian phát sóng và nội dung mã giờ B6.30 và B6.3125/11/2022 Thông báo số 247/2022 v/v điều chỉnh nội dung các mã giờ WR1.1, WR2.1, WR3.1, WR4.1, WR5.1, WR6.125/11/2022 Thông báo số 246A/2022 v/v tỷ lệ giảm giá trận đấu bóng đá giao hữu Quốc tế giữa Đội tuyển Quốc gia Việt Nam và CLB Borussia Dortmund25/11/2022 Thông báo số 246/2022 v/v đơn giá quảng cáo trận đấu bóng đá giao hữu Quốc tế giữa Đội tuyển Quốc gia Việt Nam và CLB Borussia Dortmund25/11/2022