Bảng giá

Cập nhật ngày: 22/12/2023 2:00:00 CH
Các thông báo giá*
Thông báo số 69/2023 v/v đơn giá quảng cáo chương trình Liên hoan Truyền hình Toàn quốc lần thứ 4103/03/2023 Thông báo số 67/2023 v/v đơn giá quảng cáo chương trình Gala Trạm yêu thương28/02/2023 Thông báo số 66/2023 v/v đơn giá Panel 05 giây cho khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình và đơn giá vị trí ưu tiên của TVC... trong chương trình Bật mí bí mật23/02/2023 Thông báo số 65/2023 v/v đơn giá quảng cáo chương trình Bật mí bí mật23/02/2023 Thông báo số 64/2023 v/v điều chỉnh nội dung mã giờ C3.2017/02/2023 Thông báo số 62/2023 v/v điều chỉnh đơn giá quảng cáo mã giờ A4.417/02/2023 Thông báo số 60/2023 v/v đơn giá Panel 05 giây cho khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình và đơn giá vị trí ưu tiên của TVC...trong chương trình Nhập gia tùy tục 202314/02/2023 Thông báo số 59/2023 v/v đơn giá quảng cáo chương trình Nhập gia tùy tục 202314/02/2023 Thông báo số 58/2023 v/v đơn giá Panel 05 giây cho khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình và đơn giá vị trí ưu tiên của TVC...trong chương trình Ai thắng đây10/02/2023 Thông báo số 57/2023 v/v đơn giá quảng cáo chương trình Ai thắng đây10/02/2023 Thông báo số 56/2023 v/v đơn giá quảng cáo mã giờ A510/02/2023 Thông báo số 55/2023 v/v đơn giá vị trí ưu tiên của TVC đăng ký bởi khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình, mua gói quảng cáo trong chương trình Năng lượng và cuộc sống10/02/2023 Thông báo số 54/2023 v/v đơn giá quảng cáo chương trình Năng lượng và cuộc sống10/02/2023 Thông báo số 53/2023 v/v điều chỉnh thời gian phát sóng và nội dung mã giờ A8.606/02/2023 Thông báo số 51/2023 v/v tỷ lệ giảm giá các trận đấu bóng đá thuộc Giải Vô địch Quốc gia Night Wolf 202306/02/2023 Thông báo số 50/2023 v/v đơn giá quảng cáo các trận đấu bóng đá thuộc Giải Vô địch Quốc gia Night Wolf 202306/02/2023 Thông báo số 49/2023 v/v bổ sung đơn giá vị trí ưu tiên của TVC đăng ký bởi khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình, mua gói quảng cáo trong chương trình Hát ca bềnh bồng02/02/2023 Thông báo số 48/2023 v/v đơn giá quảng cáo chương trình Hát ca bềnh bồng02/02/2023 Thông báo số 46/2023 v/v điều chỉnh nội dung mã giờ T4.319/01/2023 Thông báo số 45/2023 v/v điều chỉnh kênh phát sóng mã giờ T4718/01/2023 Thông báo số 44/2023 v/v đơn giá quảng cáo chương trình Khát vọng thịnh vượng18/01/2023 Thông báo số 43/2023 v/v điều chỉnh thời gian phát sóng mã giờ C13.44, C14.4417/01/2023 Thông báo số 42/2023 v/v bổ sung đơn giá Panel 05 giây cho khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình và đơn giá vị trí ưu tiên của TVC...trong chương trình Trời sinh một cặp 202317/01/2023 Thông báo số 41/2023 đơn giá quảng cáo chương trình Trời sinh một cặp 202317/01/2023 Thông báo số 20/2023 v/v điều chỉnh thời gian phát sóng và nội dung các mã giờ T3, T5, T616/01/2023 Thông báo số 40/2023 v/v hủy mã giờ C15A16/01/2023 Thông báo số 39/2023 v/v bổ sung đơn giá quảng cáo Panel 05 giây cho khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình và đơn giá vị trí ưu tiên của TVC...trong chương trình Lạ lắm à nha - mùa 316/01/2023 Thông báo số 38/2023 v/v đơn giá quảng cáo chương trình Lạ lắm à nha - mùa 316/01/2023 Thông báo số 37/2023 v/v điều chỉnh nội dung mã giờ T413/01/2023 Thông báo số 35/2023 v/v đơn giá vị trí ưu tiên của TVC đăng ký bởi khách hàng là đối tác liên kết sản xuất, phát sóng chương trình, mua gói quảng cáo trong các chương trình Tết năm 202312/01/2023