Bảng giá

Cập nhật ngày: 16/07/2021 12:00:00 SA
Các thông báo giá*
Thông báo số 115/2020 v/v bổ sung đơn giá quảng cáo chương trình Tôi yêu Việt Nam 202016/09/2020 Thông báo số 144/2020 v/v đơn giá quảng cáo chương trình Gala 20 năm Đường lên đỉnh Olympia và Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2016/09/2020 Thông báo số 113/2020 v/v điều chỉnh tăng đơn giá quảng cáo mã giờ C1011/09/2020 Thông báo số 112/2020 v/v đơn giá quảng cáo chương trình Vượt thành chiến 202011/09/2020 Thông báo số 111/2020 v/v bổ sung đơn giá quảng cáo chương trình Chiến binh xanh - phát lần 210/09/2020 Thông báo số 110/2020 v/v đơn giá quảng cáo chương trình Bí kíp giữ thanh xuân04/09/2020 Thông báo số 109/2020 v/v điều chỉnh ngày phát sóng mã giờ C13.41, C14.4131/08/2020 Thông báo số 108/2020 v/v điều chỉnh giảm đơn giá quảng cáo mã giờ C4.627/08/2020 Thông báo số 107/2020 v/v điều chỉnh nội dung mã giờ C3.1127/08/2020 Thông báo số 106/2020 v/v đơn giá quảng cáo chương trình Cầu thủ nhí 202027/08/2020 Thông báo số 105/2020 v/v điều chỉnh ngày phát sóng mã giờ BA18/08/2020 Thông báo số 104/2020 v/v điều chỉnh đơn giá quảng cáo mã giờ D3.418/08/2020 Thông báo số 103/2020 v/v điều chĩnh ngày phát sóng mã giờ BA15/08/2020 Thông báo số 102/2020 v/v điều chỉnh tăng đơn giá mã giờ C17.115/08/2020 Thông báo số 101/2020 v/v đơn giá quàng cáo chương trình Tường lừa 202015/08/2020 Thông báo số 100/2020 v/v đơn giá quảng cáo chương trình Bài hát đầu tiên15/08/2020 Thông báo số 99/2020 v/v điều chỉnh giảm đơn giá quảng cáo mã giờ C3.915/08/2020 Thông báo số 98/2020 v/v sửa nội dung mã giờ C15.21, C16.2106/08/2020 Thông báo số 97/2020 v/v đơn giá quảng cáo chương trình Ca sĩ ẩn danh05/08/2020 Thông báo số 96/2020 v/v đơn giá quảng cáo pop - up trong các bảng chữ giới thiệu chương trình từ 01/08/202031/07/2020 Thông báo số 95/2020 v/v đơn giá quảng cáo chương trình Con nhà người ta 202029/07/2020 Thông báo số 94/2020 v/v điều chỉnh tăng đơn giá quảng cáo mã giở C8.1427/07/2020 Thông báo số 93/2020 v/v điều chỉnh nội dung các mã giờ C15.1, C16.1, C15.2, C16.224/07/2020 Thông báo số 92/2020 v/v điều chỉnh tăng đơn giá quảng cáo mã giờ C3.1220/07/2020 Thông báo số 91/2020 v/v đơn giá quảng cáo chương trình Giai điệu Tổ quốc17/07/2020 Thông báo số 90/2020 v/v đơn giá quảng cáo chương trình VTV Awards 202017/07/2020 Thông báo số 89/2020 v/v bổ sung đơn giá quảng cáo chương trình Nào cùng phong cách 202010/07/2020 Thông báo số 88/2020 v/v đơn giá quảng cáo Giải bóng đã nữ Cup Quốc gia 202010/07/2020 Thông báo số 87/2020 giảm đơn giá quảng cáo mã giờ C15.2, C16.210/07/2020 Thông báo số 86/2020 v/v điều chỉnh tăng đơn giá quảng cáo mã giờ C15.1, C16.110/07/2020