VĂN BẢN PHÁP LÝ
Hiển thị theo
Thông báo số 1400/TVAd-NCTT v/v báo giá phí dịch vụ đo lường khán giả

Thông báo số 1400/TVAd-NCTT v/v báo giá phí dịch vụ đo lường khán giả

Cập nhật 24:17 | 29/07/2022
Thông báo số 1164/TVAD-KDQC v/v tiếp tục mời tài trợ và hợp tác kinh doanh trong CT "Thể thao và Sao"

Thông báo số 1164/TVAD-KDQC v/v tiếp tục mời tài trợ và hợp tác kinh doanh trong CT "Thể thao và Sao"

Cập nhật 42:13 | 17/06/2022
Thông báo số 1111/TVAd-KDQC v/v mời hợp tác kinh doanh trong Giải Sao Mai 2022

Thông báo số 1111/TVAd-KDQC v/v mời hợp tác kinh doanh trong Giải Sao Mai 2022

Cập nhật 45:22 | 03/06/2022
Thông báo số 1080/TVAd-KDHTSX v/v liên kết sản xuất, phát sóng chương trình vào khoảng 20h từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên kênh VTV3

Thông báo số 1080/TVAd-KDHTSX v/v liên kết sản xuất, phát sóng chương trình vào khoảng 20h từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên kênh VTV3

Cập nhật 04:11 | 01/06/2022
Thông báo số 1000/TVAd-KDHTSX v/v liên kết sản xuất, phát sóng chương trình khung tối thứ Sáu trên kênh VTV3

Thông báo số 1000/TVAd-KDHTSX v/v liên kết sản xuất, phát sóng chương trình khung tối thứ Sáu trên kênh VTV3

Cập nhật 10:17 | 24/05/2022
Thông báo số 994/TVAd-KDHTSX v/v gửi danh sách các format đề xuất trong một số khung gameshow trên kênh VTV3 năm 2022

Thông báo số 994/TVAd-KDHTSX v/v gửi danh sách các format đề xuất trong một số khung gameshow trên kênh VTV3 năm 2022

Cập nhật 10:08 | 24/05/2022
Thông báo số 993/TVAd-KDHTSX v/v gửi danh sách format đề xuất trong một số khung gameshow trên kênh VTV3 năm 2022

Thông báo số 993/TVAd-KDHTSX v/v gửi danh sách format đề xuất trong một số khung gameshow trên kênh VTV3 năm 2022

Cập nhật 07:08 | 24/05/2022
Thông báo số 948/TVAd-KDQC v/v mời hợp tác kinh doanh trong Giải Sao Mai 2022

Thông báo số 948/TVAd-KDQC v/v mời hợp tác kinh doanh trong Giải Sao Mai 2022

Cập nhật 11:17 | 13/05/2022