VĂN BẢN PHÁP LÝ
Hiển thị theo
Thông báo số 948/TVAd-KDQC v/v mời hợp tác kinh doanh trong Giải Sao Mai 2022

Thông báo số 948/TVAd-KDQC v/v mời hợp tác kinh doanh trong Giải Sao Mai 2022

Cập nhật 11:17 | 13/05/2022
Thông báo số 864/TVAd-KDQC v/v mời tài trợ và hợp tác kinh doanh trong CT "Thể thao và Sao"

Thông báo số 864/TVAd-KDQC v/v mời tài trợ và hợp tác kinh doanh trong CT "Thể thao và Sao"

Cập nhật 40:15 | 05/05/2022
Thông báo số 619/TVAd-KDHTSX v/v liên kết sản xuất, phát sóng chương trình khoảng 18h00 đến 18h50 trên kênh VTV3

Thông báo số 619/TVAd-KDHTSX v/v liên kết sản xuất, phát sóng chương trình khoảng 18h00 đến 18h50 trên kênh VTV3

Cập nhật 58:21 | 24/03/2022
Thông báo số 452/TVAd-KDBQ v/v liên kết sản xuất, phát sóng phim truyện nước ngoài vào khoảng 12h VTV3 (Thứ 2-Thứ 6)

Thông báo số 452/TVAd-KDBQ v/v liên kết sản xuất, phát sóng phim truyện nước ngoài vào khoảng 12h VTV3 (Thứ 2-Thứ 6)

Cập nhật 15:17 | 02/03/2022
Thông báo số 360/TVAd-KDBQ v/v liên kết sản xuất, phát sóng phim truyện nước ngoài vào khoảng 11h20 VTV3 (Thứ 2-Thứ 6)

Thông báo số 360/TVAd-KDBQ v/v liên kết sản xuất, phát sóng phim truyện nước ngoài vào khoảng 11h20 VTV3 (Thứ 2-Thứ 6)

Cập nhật 06:17 | 18/02/2022
Thông báo số 300/TVAd-KDHTSX v/v hợp tác ngắn hạn khung 20h30 Thứ 6 trên VTV3

Thông báo số 300/TVAd-KDHTSX v/v hợp tác ngắn hạn khung 20h30 Thứ 6 trên VTV3

Cập nhật 10:11 | 09/02/2022
Thông báo số 149/TVAd-KDQC v/v mua gói quảng cáo theo CT "Bước nhảy mùa xuân" năm 2022

Thông báo số 149/TVAd-KDQC v/v mua gói quảng cáo theo CT "Bước nhảy mùa xuân" năm 2022

Cập nhật 51:09 | 19/01/2022
Thông báo số 145/TVAd-KDQC v/v mua gói quảng cáo, truyền thông theo CT "Lịch Vạn xuân"

Thông báo số 145/TVAd-KDQC v/v mua gói quảng cáo, truyền thông theo CT "Lịch Vạn xuân"

Cập nhật 39:16 | 18/01/2022