VĂN BẢN PHÁP LÝ
Hiển thị theo
Thông báo số 2248/TVAd-KDHTSX v/v liên kết sản xuất, phát sóng chương trình khung tối thứ Ba trên kênh VTV3

Thông báo số 2248/TVAd-KDHTSX v/v liên kết sản xuất, phát sóng chương trình khung tối thứ Ba trên kênh VTV3

Cập nhật 50:16 | 03/12/2021
Thông báo số 2230/TVAd-KDHTSX v/v liên kết sản xuất, phát sóng chương trình "Vua tiếng Việt" năm 2022

Thông báo số 2230/TVAd-KDHTSX v/v liên kết sản xuất, phát sóng chương trình "Vua tiếng Việt" năm 2022

Cập nhật 28:09 | 02/12/2021
Thông báo số 2230/TVAd-KDHTSX v/v gửi danh sách cac format đề xuất trong khung ban ngày Thứ 7 và Chủ nhật trên kênh VTV3 năm 2022

Thông báo số 2230/TVAd-KDHTSX v/v gửi danh sách cac format đề xuất trong khung ban ngày Thứ 7 và Chủ nhật trên kênh VTV3 năm 2022

Cập nhật 31:16 | 01/12/2021
Thông báo số 2203/TVAd-KDBQ v/v mời hợp tác phát sóng/kinh doanh quảng cáo trên VTV-World Cup 2022

Thông báo số 2203/TVAd-KDBQ v/v mời hợp tác phát sóng/kinh doanh quảng cáo trên VTV-World Cup 2022

Cập nhật 21:23 | 26/11/2021
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ Truyền hình

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ Truyền hình

Cập nhật 00:00 | 01/07/2020
Thông báo nhận file chuẩn HD

Thông báo nhận file chuẩn HD

Cập nhật 53:10 | 26/07/2018
Thông báo đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật mẫu QC

Về việc đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật mẫu QC

Cập nhật 24:10 | 15/04/2017