GIỚI THIỆU TVAd
Hiển thị theo
Thông báo số 53/TVAd-KDQC v/v mua gói quảng cáo, truyền thông theo CT "Cảm hứng bất tận" năm 2022

Thông báo số 53/TVAd-KDQC v/v mua gói quảng cáo, truyền thông theo CT "Cảm hứng bất tận" năm 2022

Cập nhật 23:17 | 07/01/2022
Thông báo số 2563/TVAd-KDBQ v/v liên kết sản xuất, phát sóng phim truyện nước ngoài vào khoảng 18h00 VTV3 (Cả tuần)

Thông báo số 2563/TVAd-KDBQ v/v liên kết sản xuất, phát sóng phim truyện nước ngoài vào khoảng 18h00 VTV3 (Cả tuần)

Cập nhật 51:20 | 31/12/2021
Thông báo số 2562/TVAd-KDBQ v/v liên kết sản xuất, phát sóng phim truyện nước ngoài vào khoảng 20h00 VTV2 (Cả tuần)

Thông báo số 2562/TVAd-KDBQ v/v liên kết sản xuất, phát sóng phim truyện nước ngoài vào khoảng 20h00 VTV2 (Cả tuần)

Cập nhật 47:20 | 31/12/2021
Thông báo số 2561/TVAd-KDBQ v/v liên kết sản xuất, phát sóng phim truyện nước ngoài vào khoảng 19h00 VTV2 (Cả tuần)

Thông báo số 2561/TVAd-KDBQ v/v liên kết sản xuất, phát sóng phim truyện nước ngoài vào khoảng 19h00 VTV2 (Cả tuần)

Cập nhật 44:20 | 31/12/2021
Thông báo số 2501/TVAd-KDBQ v/v điều kiện bản quyền phim hợp tác liên kết sản xuất, phát sóng vào khoảng 20h00 VTV2 (Cả tuần)

Thông báo số 2501/TVAd-KDBQ v/v điều kiện bản quyền phim hợp tác liên kết sản xuất, phát sóng vào khoảng 20h00 VTV2 (Cả tuần)

Cập nhật 59:15 | 29/12/2021
Thông báo số 2500/TVAd-KDBQ v/v điều kiện bản quyền phim hợp tác liên kết sản xuất, phát sóng vào khoảng 19h00 VTV2 (cả tuần)

Thông báo số 2500/TVAd-KDBQ v/v điều kiện bản quyền phim hợp tác liên kết sản xuất, phát sóng vào khoảng 19h00 VTV2 (cả tuần)

Cập nhật 57:15 | 29/12/2021
Thông báo số 2476/TVAd-KDBQ v/v liên kết sản xuất, phát sóng bộ phim "Forbidden Fruit" phần 3&4 vào 22h40 VTV3 (Thứ 2-6)

Thông báo số 2476/TVAd-KDBQ v/v liên kết sản xuất, phát sóng bộ phim "Forbidden Fruit" phần 3&4 vào 22h40 VTV3 (Thứ 2-6)

Cập nhật 10:14 | 27/12/2021
Thông báo số 2452/TVAd-KDBQ v/v liên kết sản xuất, phát sóng phim truyện nước ngoài vào khoảng 20h00 VTV2 (cả tuần)

Thông báo số 2452/TVAd-KDBQ v/v liên kết sản xuất, phát sóng phim truyện nước ngoài vào khoảng 20h00 VTV2 (cả tuần)

Cập nhật 28:17 | 24/12/2021