GIỚI THIỆU TVAd
Hiển thị theo
Thông báo số 2453 v/v liên kết sản xuất, phát sóng phim truyện nước ngoài vào khoảng 19h00 VTV2 (Cả tuần)

Thông báo số 2453 v/v liên kết sản xuất, phát sóng phim truyện nước ngoài vào khoảng 19h00 VTV2 (Cả tuần)

Cập nhật 27:17 | 24/12/2021
Thông báo số 2451/TVAd-KDBQ v/v liên kết sản xuất, phát sóng phim truyện nước ngoài vào khoảng 18h00 VTV3 (Cả tuần)

Thông báo số 2451/TVAd-KDBQ v/v liên kết sản xuất, phát sóng phim truyện nước ngoài vào khoảng 18h00 VTV3 (Cả tuần)

Cập nhật 24:17 | 24/12/2021
Thông báo số 2427/TVAd-KDQC v/v mời quảng cáo trong CT Phim tài liệu nước ngoài về dịch bệnh Covid-19

Thông báo số 2427/TVAd-KDQC v/v mời quảng cáo trong CT Phim tài liệu nước ngoài về dịch bệnh Covid-19

Cập nhật 16:17 | 23/12/2021
Thông báo số 2398/TVAd-KDBQ v/v liên kết sản xuất, phát sóng phim truyện nước ngoài vào khoảng 13h10 VTV1 (Thứ 2-Chủ nhật)

Thông báo số 2398/TVAd-KDBQ v/v liên kết sản xuất, phát sóng phim truyện nước ngoài vào khoảng 13h10 VTV1 (Thứ 2-Chủ nhật)

Cập nhật 31:23 | 21/12/2021
Thông báo số 2381/TVAd-KDQC v/v Hợp tác tài trợ các CT phát sóng dịp Tết Nhâm Dần năm 2022

Thông báo số 2381/TVAd-KDQC v/v Hợp tác tài trợ các CT phát sóng dịp Tết Nhâm Dần năm 2022

Cập nhật 04:10 | 21/12/2021
Thông báo số 2343/TVAd-KDBQ v/v liên kết sản xuất, phát sóng bộ phim "Forbidden Fruit" phần 3 và 4 vào 22h40 VTV3 (Thứ 2-6)

Thông báo số 2343/TVAd-KDBQ v/v liên kết sản xuất, phát sóng bộ phim "Forbidden Fruit" phần 3 và 4 vào 22h40 VTV3 (Thứ 2-6)

Cập nhật 35:14 | 16/12/2021
Thông báo số 2258/TVAd-KDHTSX v/v liên kết sản xuất, phát sóng chương trình "Vua tiếng Việt" năm 2022

Thông báo số 2258/TVAd-KDHTSX v/v liên kết sản xuất, phát sóng chương trình "Vua tiếng Việt" năm 2022

Cập nhật 36:14 | 07/12/2021
Thông báo số 2248/TVAd-KDHTSX v/v liên kết sản xuất, phát sóng chương trình khung tối thứ Ba trên kênh VTV3

Thông báo số 2248/TVAd-KDHTSX v/v liên kết sản xuất, phát sóng chương trình khung tối thứ Ba trên kênh VTV3

Cập nhật 50:16 | 03/12/2021