VĂN BẢN PHÁP LÝ
Hiển thị theo
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ Truyền hình

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ Truyền hình

Cập nhật 00:00 | 01/07/2020
Thông báo nhận file chuẩn HD

Thông báo nhận file chuẩn HD

Cập nhật 53:10 | 26/07/2018
Thông báo đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật mẫu QC

Về việc đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật mẫu QC

Cập nhật 24:10 | 15/04/2017