GIỚI THIỆU TVAd
Hiển thị theo
Thông báo số 2230/TVAd-KDHTSX v/v liên kết sản xuất, phát sóng chương trình "Vua tiếng Việt" năm 2022

Thông báo số 2230/TVAd-KDHTSX v/v liên kết sản xuất, phát sóng chương trình "Vua tiếng Việt" năm 2022

Cập nhật 28:09 | 02/12/2021
Thông báo số 2230/TVAd-KDHTSX v/v gửi danh sách cac format đề xuất trong khung ban ngày Thứ 7 và Chủ nhật trên kênh VTV3 năm 2022

Thông báo số 2230/TVAd-KDHTSX v/v gửi danh sách cac format đề xuất trong khung ban ngày Thứ 7 và Chủ nhật trên kênh VTV3 năm 2022

Cập nhật 31:16 | 01/12/2021
Thông báo số 2203/TVAd-KDBQ v/v mời hợp tác phát sóng/kinh doanh quảng cáo trên VTV-World Cup 2022

Thông báo số 2203/TVAd-KDBQ v/v mời hợp tác phát sóng/kinh doanh quảng cáo trên VTV-World Cup 2022

Cập nhật 21:23 | 26/11/2021
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ Truyền hình

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ Truyền hình

Cập nhật 00:00 | 01/07/2020
Hội nghị khách hàng VTV 2019: Kết nối giá trị ngày mới

Hội nghị khách hàng VTV 2019: Kết nối giá trị ngày mới

Cập nhật 38:09 | 20/11/2019
Những thành tựu nổi bật năm 2019

Năm 2019 đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, cờ thi đua Đài THVN

Cập nhật 26:14 | 11/11/2019
Những thành tựu nổi bật năm 2018

Năm 2018 đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, cờ thi đua Đài THVN

Cập nhật 22:14 | 11/11/2019
Thông báo nhận file chuẩn HD

Thông báo nhận file chuẩn HD

Cập nhật 53:10 | 26/07/2018